aanbod

Coaching

Hoe graag mensen, individueel of in teamverband, het beste van zichzelf willen geven: op eigen kracht lukt het ze vaak niet. Soms ligt de oplossing vlak voor hun voeten en kijken ze er overheen. In andere gevallen is er de vicieuze cirkel die maar niet doorbroken kan worden. Ook kunnen bepaalde gedachten en/of ideeën iemands groei belemmeren, of wordt door drukte nauwelijks stilgestaan bij eigen handelen, laat staan bij wat men 'echt' wil.

In een tijd van voortdurende verandering worden hoge eisen gesteld aan de flexibiliteit van het individu, van teams en organisaties. Het vraagt dat regelmatig wordt stilgestaan bij het eigen functioneren. Bij wat goed gaat, wat beter of anders kan en bij zaken als ambities en doelen.

Coaching verbindt mensen met zichzelf. Het vergroot en verdiept het (zelf)inzicht en de bewustwording van eigen handelen, gedrag en motivaties. Hierdoor komen eigen doelen en drijfveren duidelijker in beeld en wordt zelfvertrouwen opgebouwd. Dit helpt bij het (durven) nemen van beslissingen en maken van keuzes. Kortom persoonlijk leiderschap. Doel van coaching is persoonlijke ontwikkeling waardoor iemand zijn/haar potentieel nog beter kan benutten. Persoonlijk en professioneel.

Voor organisaties ligt de waarde van coaching op het gebied van motivatie en betrokkenheid van medewerkers, betere prestaties, lager verzuim en verloop, duurzame inzetbaarheid, betere communicatie en samenwerking. Stuk voor stuk factoren die van invloed zijn op het succes van een organisatie.

Coaching kan op drie manieren worden ingezet: als individueel traject, als onderdeel van teamontwikkeling en als collegiaal groepstraject (intervisie).

> Meer lezen? Download flyer